Boże Ciało, 30 VI 2024

Boże Ciało
jutro

9:00 zbiórka pod klubem
jutrznia
wyjście do katedry
10:00 Msza
procesja na Kamionek

po procesji lody u Wedla
10 ltm/gałka
do wyczerpania limitu

Szczęść Boże!!
KH:-)