Czy ktoś że Stolicy się wybiera? 6.06.2024

Warto przypomnieć jego słowa:

Jeśli ktoś ma ochotę pożyczyć jego książkę, to taką służę: