Konferencja 10 maja "Zrozumieć cywilizację"

Klub Rodzinny STOLICA MĄDROŚCI, Warszawa, ul. Brzeska 13

Z a p r a s z a

I cz.

  • na konferencję prezentowaną przez Włodzimierza Szteka.

Temat:

“Zrozumieć cywilizację”

/zagadnienia społeczno-moralne jak: etyka, kultura, prawda/

wg myśli Feliksa Konecznego.

ziemia

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Nowina-Konopka.

II cz.

  • dyskusja
  • kawa, herbata

Dzień 10 maja (piątek) 2024 r., godzina 19.00.

1 polubienie

Czy jest jakieś nagranie z tego spotkania?

1 polubienie

Dziękuję wszystkim za wkład i udział :slight_smile:

Szczególne podziękowania zechcą przyjąć użytkownicy @Elzbieta i @Laskin !!