Niedziela Zmartwychwstania 31 III 2024


Niedziela Zmartwychwstania
Magdalena była przy złożeniu do grobu. Uczestniczyła w tym pośpiesznym pogrzebie. Dokładnie widziała jak zasuwano ogromny kamień, by nikt nie mógł dostać się do środka. A oto wczesnym rankiem w niedzielę tęsknota za Jezusem przyprowadziła ją w to miejsce. I tu wielkie zaskoczenie: kamień odsunięty, a grób pusty. Co ma w takiej sytuacji zrobić kobieta? Biegnie po pomoc, biegnie po Piotra, ale potem wróci, by odnaleźć Jezusa.

Niech pragnienie spotkania I prawdziwa tęsknota za relacją, za rozmową z Tobą Jezu żyje we mnie ciągle i niech mnie prowadzi każdego dnia do Ciebie żyjącego, zmartwychwstałego.
-Chrystus zmartwychwstał Alleluja!
-Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja
Radosnych Świąt