O kategorii Ofiarność

W tej kategorii mieszczą się wszelkie sprawy związane z charytatywną działalnością Klubu.