Rozważania na V Niedzielę Wielkiego Postu, 17 III 2024

V Niedziela Wielkiego Postu
Zaproszenie do służby to jednocześnie zaproszenie do pójścia za Tobą, zostawienia swoich własnych planów, a wkroczenia na Bożą drogę.
Być zawsze z Tobą, być blisko, ciągle Cię widzieć idącego przede mną. To Ty pokazujesz kierunek, Ty wytyczasz drogę, a ja mam kroczyć po Twoich śladach, w posłuszeństwie.
O jakie to trudne Jezu!
Bez Ciebie Duchu Święty sobie nie poradzę. Ucz mnie posłuszeństwa i służby.


V Niedziela Wielkiego Postu
Zaproszenie do służby to jednocześnie zaproszenie do pójścia za Tobą, zostawienia swoich własnych planów, a wkroczenia na Bożą drogę.
Być zawsze z Tobą, być blisko, ciągle Cię widzieć idącego przede mną. To Ty pokazujesz kierunek, Ty wytyczasz drogę, a ja mam kroczyć po Twoich śladach, w posłuszeństwie.
O jakie to trudne Jezu!
Bez Ciebie Duchu Święty sobie nie poradzę. Ucz mnie posłuszeństwa i służby.