Śpiewy wielkopostne u kapucynów na Miodowej pt 22 III 2024 19:15

Zanieście mu nową pieśń niesłychaną

Nabożeństwo w ramach cyklu spotkań śpiewaczych u kapucynów na Miodowej, organizowane przed Fundację bł. Władysława z Gielniowa.